Dibushits

15.00
Dibushits

Llibre d'il·lustracions i esbossos d'aquests darrers anys. Feines que no són feina.
Produït gràcies al crowdfunding.

Illustrations and sketches book of my latest years work. The things I do when I'm not working.